Ako sa dostať na Pelješac a do Orebića

 

 

Na polostrov Pelješac sa dostanete po pevnine aj po mori a vďaka blízkosti hraníc existujú aj alternatívne trasy cez Bosnu a Hercegovinu alebo Čiernu Horu.
Ak sa rozhodnete pre leteckú prepravu, potom je najbližším letiskom dubrovnícke letisko Čilipi , ktoré je od mesta Ston vzdialené 74 km, od mesta Trpanj 127 km a od Orebića 132 km. Ďalším letiskom je Resnik v Splite .  Pre cestu na Pelješac z letiska Split sa vydajte v smere do mesta Ploče (140 km), odkiaľ na Pelješac môžete preplávať trajektom do mesta Trpanj. Plavba trvá 1 hodinu. Ak sa chcete vyhnúť trajektu, pokračujte v jazde autom ďalej po jadranskej magistrále smerom na Dubrovník a pri meste Ston odbočte na polostrov Pelješac a ďalej pokračujte po ceste I. triedy do cieľovej destinácie. Z letiska v Splite je to do Stonu 195 km, ďalej 55 km do miest Trpanj alebo Orebić.
Okrem týchto dvoch letísk môžete ako alternatívu zvoliť aj letisko v Sarajeve (Bosna a Hercegovina) ,  Tivat či Podgorica (Čierna Hora). Zo Sarajeva sa vydajte smerom do Ploče (195 km), a ďalej buď trajektom do prístavu Trpanj, alebo Stone (230 km) a ďalej do cieľovej destinácie. Zo Sarajeva do Ploče je tiež možné ísť vlakom. Ak pristanete v Tivate alebo Podgorici (Čierna Hora), do mesta Ston je to cca 150 km, a ďalej ešte 55 km do mesta Trpanj alebo do Orebić.
Cestovanie po ceste je v posledných rokoch ľahšie vďaka stavbe diaľnice Záhreb-Dubrovník, ktorá je teraz dokončená po exit Vrgorac, odkiaľ ďalej pokračujete v ceste smerom do Ploče (25 km), odkiaľ môžete využiť  smerom na Pelješac trajektový prevoz. Plavba do mesta Trpanj trvá 1 hodinu. Alebo môžete z Ploče ísť ďalej po jadranskej magistrále do mesta Ston, kde odbočíte na Pelješac (57 km), a ďalej pokračujete po ceste I. triedy do cieľovej destinácie. Ak prichádzate v smere od Dubrovníka, do Stonu je to cca 55 km.
Jediná vlaková stanica  kam premáva vlak najjužnejšie, sa nachádza v meste Ploče, vzdialenom 100 km od Dubrovníka. Vzhľadom k tomu, že železničná sieť bola vybudovaná počas existencie SFR Juhoslávie, kedy bolo Chorvátsko jej neoddeliteľnou súčasťou, je Ploče spojené vlakom iba so Sarajevom (Bosna a Hercegovina). Vnútri chorvátskej železničnej siete môžete cestovať vlakom iba do Splitu, odkiaľ sa na cestou na polostrov Pelješac musíte vydať buď prenajatým autom, alebo autobusovým spojom do Ploče a odtiaľ trajektom do Trpanji, alebo autobusom idúcim až do Orebića.
Pelješac je dobre spojený autobusovými spojmi zo Záhrebu , Splitu a Dubrovníka , alebo kombinovanými spojmi cez Sarajevo (Bosna a Hercegovina) a Podboricu (Čierna Hora).